De-escalatie van agressie in het publieke domeinOnze maatschappij verandert in hoog tempo. Agressie, intimidatie en geweld tegen burgers en mensen met een publieke en semi-publieke taak komen steeds vaker voor en de druk op maatschappelijke- en zorginstellingen neemt hand over hand toe.

 

Veiligheid en weerbaarheid zijn daarmee dan ook onderwerpen die steeds vaker het maatschappelijk én publieke debat beheersen. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van het ziekteverzuim is gerelateerd aan geweld, intimidatie en/of agressie tijdens het werk. Je kunt hierbij denken aan agressieve klanten, mondige patiënten, verwarde personen, mensen onder invloed van middelen, etc.

 

Wij helpen jou en je collega's om afwijkend gedrag te herkennen en potentieel agressief gedrag in te schatten. We leren jou om gedrag positief te beïnvloeden en dreigende situaties te de-escaleren. We maken je weerbaarder tegen verbale agressie en leren je verschillende vormen van agressie te herkennen. Onze doelstelling is het vergroten van jouw veiligheid en het verkleinen van risico's.

 

Onze trainingen onderscheiden zich in hun eenvoud en effectiviteit. We hebben gedragswetenschappelijke principes vertaald naar heldere inzichten en pragmatische methodieken die direct toepasbaar zijn in jouw werksituatie.